Rada Wydziału

Skład Rady Wydziału w roku akademickimi 2017/2018

 1. dr hab. inż. Krzysztof Alejski, prof. nadzw.
 2. dr hab. inż. Ewa Kaczorek
 3. dr hab. inż. Grzegorz Musielak, prof. nadzw.
 4. dr hab. inż. Mariusz Ślachciński
 5. prof. dr hab. inż. Ewa Andrzejewska
 6. prof. dr hab. Elżbieta Frąckowiak
 7. prof. dr hab. inż. Teofil Jesionowski
 8. prof. dr hab. Andrzej Lewandowski
 9. prof. dr hab. inż. Juliusz Pernak
 10. prof. dr hab. inż. Krystyna Prochaska
 11. prof. dr hab. inż. Adam Voelkel
 12. dr hab. inż. Katarzyna Bielicka-Daszkiewicz
 13. dr hab. inż. Mariusz Bogacki
 14. dr hab. inż. Sławomir Borysiak
 15. dr hab. inż. Filip Ciesielczyk
 16. dr hab. inż. Łukasz Chrzanowski
 17. dr hab. Maciej Galiński
 18. dr hab. Piotr Krawczyk
 19. dr hab. inż. Grzegorz Lota
 20. dr hab. inż. Katarzyna Materna
 21. dr hab. inż. Grzegorz Milczarek, prof. nadzw.
 22. dr hab. inż. Kasylda Milczewska
 23. dr hab. inż. Marek Ochowiak
 24. dr hab. Małgorzata Osińska
 25. dr hab. inż. Dominik Paukszta
 26. dr hab. inż. Magdalena Regel-Rosocka
 27. dr hab. inż. Jacek Różański - przedst. ZNP
 28. dr hab. inż. Andrzej Rybicki
 29. dr hab. Andrzej Skrzypczak
 30. dr hab. inż. Katarzyna Staszak
 31. dr hab. inż. Izabela Stępniak
 32. dr hab. inż. Beata Strzemiecka
 33. dr hab. inż. Agnieszka Świderska-Mocek
 34. dr hab. inż. Karolina Wieszczycka
 35. dr hab.inż. Szymon Woziwodzki
 36. dr hab. inż. Bogdan Wyrwas
 37. dr hab. inż. Agnieszka Zgoła-Grześkowiak
 38. dr inż. Łukasz Klapiszewski
 39. dr inż. Arkadiusz Kloziński
 40. dr inż. Piotr Mitkowski
 41. dr inż. Anna Parus
 42. dr inż. Monika Pietrzyńska
 43. dr inż. Katarzyna Siwińska-Stefańska
 44. dr inż. Maciej Staszak
 45. dr inż. Waldemar Szaferski
 46. dr inż. Andrzej Szymański
 47. mgr Małgorzata Knaś
 48. mgr inż. Robert Rydlichowski
 49. mgr inż. Damian Kaczmarek
 50. Iga Cywińska
 51. Agata Czarnecka
 52. Aleksandra Czerwińska
 53. Marietta Grajewska
 54. Joanna Gruszczyńska
 55. Zuzanna Grzybek
 56. Małgorzata Jackowska
 57. Bartosz Kwapisz
 58. Maciej Łojko
 59. Joanna Radosz
 60. Marta Suchocka

ZAPROSZENI GOŚCIE

 1. dr inż. Monika Stasiewicz – przedst. NSZZ Solidarność
 2. dr Tomasz Śliwa