Rada Wydziału

Skład Rady Wydziału w roku akademickimi 2017/2018

1. dr hab. inż. Krzysztof Alejski, prof. nadzw.
2. dr hab. inż. Ewa Kaczorek
3. dr hab. inż. Grzegorz Musielak, prof. nadzw.
4. dr hab. inż. Mariusz Ślachciński
5. prof. dr hab. inż. Ewa Andrzejewska
6. prof. dr hab. Elżbieta Frąckowiak
7. prof. dr hab. inż. Teofil Jesionowski
8. prof. dr hab. Andrzej Lewandowski
9. prof. dr hab. inż. Juliusz Pernak
10. prof. dr hab. inż. Krystyna Prochaska
11. prof. dr hab. inż. Adam Voelkel
12. dr hab. inż. Katarzyna Bielicka-Daszkiewicz
13. dr hab. inż. Mariusz Bogacki
14. dr hab. inż. Sławomir Borysiak
15. dr hab. inż. Filip Ciesielczyk
16. dr hab. inż. Łukasz Chrzanowski
17. dr hab. Maciej Galiński
18. dr hab. Piotr Krawczyk
19. dr hab. inż. Grzegorz Lota
20. dr hab. inż. Katarzyna Materna
21. dr hab. inż. Grzegorz Milczarek, prof. nadzw.
22. dr hab. inż. Kasylda Milczewska
23. dr hab. inż. Marek Ochowiak
24. dr hab. inż. Dominik Paukszta
25. dr hab. inż. Magdalena Regel-Rosocka
26. dr hab. inż. Jacek Różański - przedst. ZNP
27. dr hab. inż. Andrzej Rybicki
28. dr hab. Andrzej Skrzypczak
29. dr hab. inż. Katarzyna Staszak
30. dr hab. inż. Izabela Stępniak
31. dr hab. inż. Beata Strzemiecka
32. dr hab. inż. Agnieszka Świderska-Mocek
33. dr hab. inż. Karolina Wieszczycka
34. dr hab. inż. Bogdan Wyrwas
35. dr hab. inż. Agnieszka Zgoła-Grześkowiak
36. dr inż. Łukasz Klapiszewski
37. dr inż. Arkadiusz Kloziński
38. dr inż. Piotr Mitkowski
39. dr inż. Anna Parus
40. dr inż. Monika Pietrzyńska
41. dr inż. Katarzyna Siwińska-Stefańska
42. dr inż. Maciej Staszak
43. dr inż. Waldemar Szaferski
44. dr inż. Andrzej Szymański
45. mgr Małgorzata Knaś
46. mgr inż. Robert Rydlichowski
47. mgr inż. Damian Kaczmarek
48. Iga Cywińska
49. Agata Czarnecka
50. Aleksandra Czerwińska
51. Marietta Grajewska
52. Joanna Gruszczyńska
53. Zuzanna Grzybek
54. Małgorzata Jackowska
55. Bartosz Kwapisz
56. Maciej Łojko
57. Joanna Radosz
58. Marta Suchocka

ZAPROSZENI GOŚCIE

1. dr inż. Monika Stasiewicz – przedst. NSZZ Solidarność
2. dr Tomasz Śliwa