Rada Wydziału

Skład Rady Wydziału w roku akademickimi 2017/2018 (stan na 23.03.2018)

 

1. dr hab. inż. Krzysztof Alejski, prof. nadzw.
2. dr hab. inż. Ewa Kaczorek, prof. nadzw.
3. dr hab. inż. Grzegorz Musielak, prof. nadzw.
4. dr hab. inż. Mariusz Ślachciński
5. prof. dr hab. inż. Ewa Andrzejewska
6. prof. dr hab. Elżbieta Frąckowiak
7. prof. dr hab. inż. Teofil Jesionowski
8. prof. dr hab. Andrzej Lewandowski
9. prof. dr hab. inż. Juliusz Pernak
10. prof. dr hab. inż. Krystyna Prochaska
11. prof. dr hab. inż. Adam Voelkel
12. dr hab. inż. Katarzyna Bielicka-Daszkiewicz
13. dr hab. inż. Mariusz Bogacki
14. dr hab. inż. Sławomir Borysiak
15. dr hab. inż. Filip Ciesielczyk
16. dr hab. inż. Łukasz Chrzanowski
17. dr hab. Maciej Galiński
18. dr hab. Piotr Krawczyk
19. dr hab. inż. Grzegorz Lota
20. dr hab. inż. Katarzyna Materna
21. dr hab. inż. Grzegorz Milczarek, prof. nadzw.
22. dr hab. inż. Kasylda Milczewska
23. dr hab. Michał Moritz
24. dr hab. inż. Marek Ochowiak
25. dr hab. Małgorzata Osińska
26. dr hab. inż. Dominik Paukszta
27. dr hab. inż. Magdalena Regel-Rosocka
28. dr hab. inż. Jacek Różański - przedst. ZNP
29. dr hab. inż. Andrzej Rybicki
30. dr hab. Andrzej Skrzypczak
31. dr hab. inż. Katarzyna Staszak
32. dr hab. inż. Izabela Stępniak
33. dr hab. inż. Beata Strzemiecka
34. dr hab. inż. Agnieszka Świderska-Mocek
35. dr hab. inż. Karolina Wieszczycka
36. dr hab. inż. Szymon Woziwodzki
37. dr hab. inż. Bogdan Wyrwas
38. dr hab. inż. Agnieszka Zgoła-Grześkowiak
39. dr inż. Łukasz Klapiszewski
40. dr inż. Arkadiusz Kloziński
41. dr inż. Piotr Mitkowski
42. dr inż. Anna Parus
43. dr inż. Monika Pietrzyńska
44. dr inż. Paula Ratajczak
45. dr inż. Tomasz Rębiś
46. dr inż. Katarzyna Siwińska-Stefańska
47. dr inż. Maciej Staszak
48. dr inż. Waldemar Szaferski
49. dr inż. Andrzej Szymański
50. mgr Małgorzata Knaś
51. mgr inż. Robert Rydlichowski
52. mgr inż. Damian Kaczmarek
53. Iga Cywińska
54. Agata Czarnecka
55. Aleksandra Czerwińska
56. Marietta Grajewska
57. Joanna Gruszczyńska
58. Zuzanna Grzybek
59. Małgorzata Jackowska
60. Bartosz Kwapisz
61. Maciej Łojko
62. Joanna Radosz
63. Daria Cieślak
64. Martyna Wlaszczak
65. Dominika Tubacka

ZAPROSZENI GOŚCIE
1. dr inż. Monika Stasiewicz – przedst. NSZZ Solidarność
2. dr Tomasz Śliwa