Rada Wydziału

Skład Rady Wydziału w kadencji 2016 - 2020
(stan na dzień 1 czerwca 2017 r.)

1. Dr hab. inż. Krzysztof Alejski, prof. nadzw. - Dziekan
2. Dr hab. inż. Ewa Kaczorek - Prodziekan ds. Studenckich
3. Dr hab. inż. Grzegorz Musielak, prof. nadzw. - Prodziekan ds. Kształcenia
4. Dr hab. inż. Mariusz Ślachciński - Prodziekan ds. Nauki
5. Prof. dr hab. inż. Ewa Andrzejewska
6. Prof. dr hab. Elżbieta Frąckowiak
7. Prof. dr hab. inż. Teofil Jesionowski
8. Prof. dr hab. Andrzej Lewandowski
9. Prof. dr hab. Andrzej Olszanowski
10. Prof. dr hab. inż. Juliusz Pernak
11. Prof. dr hab. inż. Krystyna Prochaska
12. Prof. dr hab. inż. Adam Voelkel
13. Dr hab. inż. Katarzyna Bielicka-Daszkiewicz
14. Dr hab. inż. Mariusz Bogacki
15. Dr hab. inż. Sławomir Borysiak
16. Dr hab. inż. Łukasz Chrzanowski
17. Dr hab. Maciej Galiński
18. Dr hab. Piotr Krawczyk
19. Dr hab. inż. Grzegorz Lota
20. Dr hab. inż. Katarzyna Materna
21. Dr hab. inż. Grzegorz Milczarek, prof. nadzw.
22. Dr hab. inż. Kasylda Milczewska
23. Dr hab. inż. Marek Ochowiak
24. Dr hab. inż. Dominik Paukszta
25. Dr hab. inż. Magdalena Regel-Rosocka
26. Dr hab. inż. Jacek Różański - przedst. ZNP
27. Dr hab. inż. Andrzej Rybicki
28. Dr hab. Andrzej Skrzypczak
29. Dr hab. inż. Katarzyna Staszak
30. Dr hab. inż. Izabela Stępniak
31. Dr hab. inż. Beata Strzemiecka
32. Dr hab. inż. Agnieszka Świderska-Mocek
33. Dr hab. inż. Karolina Wieszczycka
34. Dr hab. inż. Bogdan Wyrwas
35. Dr hab. inż. Agnieszka Zgoła-Grześkowiak
36. Dr inż. Filip Ciesielczyk
37. Dr inż. Łukasz Klapiszewski
38. Dr inż. Arkadiusz Kloziński
39. Dr inż. Piotr Mitkowski
40. Dr inż. Anna Parus
41. Dr inż. Monika Pietrzyńska
42. Dr inż. Katarzyna Siwińska-Stefańska
43. Dr inż. Maciej Staszak
44. Dr inż. Waldemar Szaferski
45. Dr inż. Andrzej Szymański
46. Mgr Małgorzata Knaś
47. Mgr inż. Robert Rydlichowski
48. Mgr inż. Agnieszka Biedziak (TC, III stopnia)
49. Rafał Kosiński (ICiP, I stopnia)
50. Bartosz Kwapisz (ICiP, I stopnia)
51. Maciej Łojko (TC, I stopnia)
52. Joanna Martynowska (TC, I stopnia)
53. Anna Mejza (TC, I stopnia)
54. Joanna Pohl (ICiP, I stopnia)
55. Joanna Radosz (TC, I stopnia)
56. Jan Sieiński (TC, I stopnia)
57. Marta Suchocka (ICiP, I stopnia)

ZAPROSZENI GOŚCIE

1. Dr inż. Monika Stasiewicz – przedst. NSZZ Solidarność
2. Dr Tomasz Śliwa