dr inż. Sylwia Różańska

Kontakt: 
Obecnie pełnione funkcje na WTCh: 
Członek Rady Wydziału Technologii Chemicznej
Kolejne etapy rozwoju naukowego: 

28.09.2004 doktorat na Wydziale Technologii Chemicznej Politechniki Poznańskiej

Publikacje: 

2013

2007