dr hab. inż. Łukasz Chrzanowski

Obecnie pełnione funkcje na WTCh: 
Członek Rady Wydziału Technologii Chemicznej
Kolejne etapy rozwoju naukowego: 

2001 - absolwent Wydziału Chemicznego Politechniki Poznańskiej
2005 - doktorat na Wydziale Technologii Chemicznej Politechniki Poznańskiej
2013 - habilitacja na Wydziale Biotechnologii i Nauk o Żywności Politechniki Łódzkiej
temat: "Biodegradacja węglowodrów ropopochodnych przez bakteryjne konsorcja środowiskowe w obecności związków powierzchniowo-czynnych oraz biodiesla"

Zainteresowania naukowe: 

biotechnologia

Pełnione funkcje: 

Opiekun Koła Naukowego "Bioinicjatywa"

Członkostwo
Stowarzyszenie Srodowisko dla Srodowiska
Polskie Towarzystwo Mikrobiologów

Publikacje: 

2018

2017

2016

2013

2012

2011

2009