dr inż. Dawid Prządka

Kontakt: 
Kolejne etapy rozwoju naukowego: 

Doktorat 16.12.2014

Zainteresowania naukowe: 

Chemia i technologia polimerów

Publikacje: 

2018