Studia doktoranckie

Kierownik studiów doktoranckich
prof. dr hab. inż. Krystyna Prochaska

e-mail: krystyna.prochaska@put.poznan.pl

 

Szczegółowych informacji o studiach doktoranckich udziela Dziekanat Wydziału Technologii Chemicznej:

tel. 61 665-2603

 

 

 Przewodniczący Wydziałowego Samorządu Doktorantów:

mgr inż. Damian Kaczmarek

damian.rom.kaczmarek@doctorate.put.poznan.pl 

 

 

 członek samorządu

mgr inż. Agnieszka Bachar

mgr inż. Daria Czuryszkiewicz