zal.5_Ankieta_przydatnosci_i_satysfakcji_z_odbytej_praktyki WTCh.doc