dr hab. inż. Ewa Kaczorek

Konsultacje:
Poniedziałek: 10.00 - 11.00
Środa: 10.00 - 11.00

Kontakt: 

Ewa.Kaczorek@put.poznan.pl
tel. 61 665-3686

Obecnie pełnione funkcje na WTCh: 
Prodziekan
Publikacje: 

2008

2002