dr hab. inż. Ewa Kaczorek

Konsultacje:
Poniedziałek: 10.00 - 11.00
Środa: 10.00 - 11.00

Kontakt: 

Ewa.Kaczorek@put.poznan.pl
tel. 61 665-3671

Obecnie pełnione funkcje na WTCh: 
Prodziekan
Dodatkowe informacje: 

Promotor doktoratu Wojciecha Smułka zakończonego nadaniem przez Radę Wydziału Technologii Chemicznej
stopnia doktora nauk chemicznych w zakresie technologii chemicznej w dniu 10.10.2017 r..

Publikacje: 

2017

2016

2008

2002