dr hab. inż. Bogdan Wyrwas

Kontakt: 
Obecnie pełnione funkcje na WTCh: 
Członek Rady Wydziału Technologii Chemicznej
Wydziałowy zespół ds. zapewnenia jakości kształcenia: członek
Kolejne etapy rozwoju naukowego: 

1987 - absolwent Wydziału Technologii Chemicznej Politechniki Poznańskiej
1997 - doktorat na Wydziale Technologii Chemicznej Politechniki Poznańskiej
26.04.2013 - habilitacja na Wydziale Budownictwa i Inżynierii Środowiska Politechniki Poznańskiej
na temat: "Metodologiczne aspekty biodegradacji związków powierzchniowo czynnych w warunkach laboratoryjnych i w środowisku"

Zainteresowania naukowe: 

Metody oznaczania związków powierzchniowo czynnych
Testy biodegradacyjne związków powierzchniowo czynnych
Statyczne i przepływowe aparaty biodegradacyjne
Monitoring surfaktantów w wodach powierzchniowych i oczyszczalniach ścieków
Ochrona środowiska

Wykłady: 

Chemia nieorganiczna
Podstawy korozji
Środki smarne

Pełnione funkcje: 

Członkostwo Polskiego Towarzystwa Chemicznego

Publikacje: 

2017

2013

2012

2008

2006

2005

2002

2001

2000