dr inż. Monika Pietrzyńska

Rada Wydziału Technologii Chemicznej Politechniki Poznańskiej
na posiedzeniu w dniu 17 września 2013 r. powzięła uchwałę o nadaniu

mgr inż. Monice Pietrzyńskiej
STOPNIA NAUKOWEGO DOKTORA NAUK CHEMICZNYCH w zakresie chemii

na podstawie pozytywnych wyników obrony rozprawy doktorskiej
"Technika in-needle – badanie efektywności nowych układów ekstrakcyjnych"

Promotor: prof. dr hab. inż. Adam Voelkel

Recenzenci:
• prof. dr hab. inż. Waldemar Wardencki - Politechnika Gdańska
• Prof. dr hab. Wiesław Wasiak - UAM Poznań

Rada Wydziału uznała rozprawę za wyróżniającą.

Kontakt: 

Telefon: 61 6653745
Email: monika.pietrzynska@put.poznan.pl