Nagrody w konkursie Miasta Poznania

W 14. edycji konkursu Miasta Poznania na najlepsze prace doktorskie i magisterskie nagrodę otrzymał dr inż. Paweł Jeżowski za rozprawę na temat: „Lithium-ion capacitors based on in-situ pre-lithiation of the graphite electrode from a composite positive electrode”. Promotorem pracy był prof. François Begùin.
Wyróżniona została również praca dr inż. Przemysława Bartczaka na temat: „Ocena zdolności sorpcyjnych materiałów pochodzenia naturalnego w usuwaniu wybranych zanieczyszczeń nieorganicznych i organicznych z układów wodnych”. Jej promotorami byli: prof. dr hab. Teofil Jesionowski oraz dr inż. Filip Ciesielczyk.