dr hab. inż. Marek Ochowiak

Kierownik Zakładu Inżynierii i Aparatury Chemicznej

Kontakt: 
Kolejne etapy rozwoju naukowego: 

doktorat 29.10.2002 Wydział Technologii Chemicznej, Politechnika Poznańska
habilitacja 17.12.2014 Wydział Chemiczny, Politechnika Śląska

Publikacje: 

2018

2015

2013

2011

2008

2007