dr hab. Michał Moritz

Doktor habilitowany od 01 marca 2018 na podstawie rozprawy
"Zastosowanie mezoporowatych krzemionek w procesie adsorpcji substancji biologicznie czynnych"
Instytucja nadająca stopień
Uniwersytet Medyczny w Białymstoku; Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej

Kontakt: