dr inż. Łukasz Klapiszewski

Kontakt: 
Kolejne etapy rozwoju naukowego: 

Doktorat 16.12.2014

Zainteresowania naukowe: 

technologia nieorganiczna

Publikacje: 

2017

2016

2015

2014

2013