dr inż. Marek Baraniak

Doktorat 15 czerwca 2006 r. na Wydziale Technologii Chemicznej Politechniki Poznańskiej
Promotor prof. dr hab. inż. Aleksander Ciszewski

Kontakt: 
Publikacje: 

2018

2017

2016