Zakład Elektrochemii Stosowanej

Kierujący: 
Kierownik
prof. dr hab. Elżbieta Frąckowiak, prof.zwycz.
61 665-3632
Struktura: 

-- brak --

Kadra: 

Kadra

Pracownicy

Inny