ADMINISTRACJA

Kierownik administracyjny wydziału:

 

dr inż. Tomasz ŚLIWA
tomasz.sliwa@put.poznan.pl
tel.: 61 665 26 03


mgr Martyna GROBELNA
martyna.grobelna@put.poznan.pl
tel.: 61 665 23 51

 

mgr inż. Irena HEIMRATH
irena.heimrath@put.poznan.pl
tel.: 61 665 23 52

 

mgr inż. Daria MAGNUS-WINIARSKA
daria.magnus-winiarska@put.poznan.pl
tel.: 61 665 23 52