Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr inż. Kariny Sałek

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr inż. Kariny Sałek
na temat:
„Surface and enzymatic properties of marine and terrestrial bacteria involved in biodegradation of petrochemical hydrocarbons: a comparative study towards improving bioremediation strategies for treating hydrocarbon-polluted sites”
(„Właściwości powierzchniowe i enzymatyczne morskich i glebowych szczepów bakteryjnych biorących udział w biodegradacji węglowodorów ropopochodnych”)

odbyła sięw dniu 8 marca 2016 r. (wtorek) o godz.11:00
w sali 101C, I piętro Centrum Dydaktycznego Wydziału Technologii Chemicznej Politechniki Poznańskiej,
ul. Berdychowo 4 w Poznaniu.

Promotor: prof. dr hab. Andrzej Olszanowski - Politechnika Poznańska
Kopromotor: prof. dr Tony Gutierrez - Heriot-Watt University, Edynburg, Szkocja