Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr inż. Joanny Maćkowiak

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr inż. Joanny Maćkowiak

na temat: „Badanie stabilności wybranych witamin lipofilnych w premiksach stosowanych w żywieniu zwierząt”

odbyła się dniu 25 października 2016 r. (wtorek) o godz. 10:00

w sali 101C, I piętro, w Centrum Dydaktycznym Wydziału Technologii Chemicznej,

ul. Berdychowo 4 w Poznaniu

 

Promotor: prof. dr hab. inż. Adam Voelkel - Politechnika Poznańska

Załączniki: