Opłaty - studia niestacjonarne NOWE ZASADY dotyczące wystawiania faktur

Opłaty i umowy

 

FAKTURA VAT wystawiana jest po dokonaniu płatności.

Student dokonuje wpłaty na swój indywidualny numer konta otrzymany w dziekanacie lub podany na koncie studenckim w systemie eStudent, natomiast jeśli płatnikiem jest zakład pracy na podany niżej:

Politechnika Poznańska  Plac Marii Skłodowskiej-Curie 5 60-965 Poznań

02 1090 1362 0000 0000 3601 7895

tytułem:  nazwisko i imię studenta (WTCh)

W przypadku pokrywania przez zakład pracy tylko części opłaty za zajęcia dydaktyczne, należy odpowiednie kwoty wpłacić na ww. numery kont.

 

Kroki:

  1. Wnieść opłatę na odpowiednie konto.
  2. Wydrukować i wypełnić wniosek.
  3. Skan wniosku wraz z dowodem wpłaty (max w ciągu 3 dni od dokonania wpłaty) przesłać na adres zco.dziekanat@put.poznan.pl
  4. Faktura zostanie niezwłocznie wystawiona i przesłana pocztą na adres płatnika.

 

FAKTURA  VAT PROFORMA wystawiana jest przed dokonaniem płatności.

Wniosek o wydanie faktury należy złożyć min. 14 dni przed upływem terminu płatności za zajęcia dydaktyczne (termin określony w umowie lub decyzja dziekana).

 

Kroki:

  1. Wydrukować i wypełnić wniosek.
  2. Skan wniosku przesłać na adres zco.dziekanat@put.poznan.pl
  3. Faktura zostanie niezwłocznie wystawiona i przesłana pocztą na adres płatnika (na fakturze będzie podany numer konta do wpłaty oraz termin płatności).
  4. Po zaksięgowaniu wpłaty na koncie Uczelni, zostanie wystawiona Faktura VAT i wysłana pocztą na adres płatnika.