Krzemionka/tlenek glinu jako napełniacz kompozytów polimerowych otrzymywanych metodą fotopolimeryzacji

2014
Autorzy: 
Mariola Sądej, Ewa Andrzejewska, Kinga Cyrulik

Przetwórstwo Tworzyw, 6 (162)/20, s. 522-525 (ISN 1429-0472),2014