Instytut Chemii i Elektrochemii Technicznej
Instytut Chemii i Elektrochemii Technicznej

 

Dyrektor:

 

dr hab. Maciej GALIŃSKI, prof. PP
maciej.galinski@put.poznan.pl
tel.: 61 665 23 10

 

Z-ca dyrektora:

 

dr hab. Piotr KRAWCZYK, prof. PP
piotr.krawczyk@put.poznan.pl
tel.: 61 665 36 55

 

ZAKŁAD CHEMII FIZYCZNEJ

 

Kierownik:

 

prof. dr hab. Andrzej LEWANDOWSKI
andrzej.lewandowski@put.poznan.pl
tel.: 61 665 23 09

 

ZAKŁAD CHEMII OGÓLNEJ I ANALITYCZNEJ

 

Kierownik:

 

dr hab. inż. Mariusz ŚLACHCIŃSKI
mariusz.slachcinski@put.poznan.pl
tel.: 61 665 23 14

 

ZAKŁAD ELEKTROCHEMII STOSOWANEJ

 

Kierownik:

 

prof. dr hab. Elżbieta FRĄCKOWIAK
elzbieta.frackowiak@put.poznan.pl
tel.: 61 665 36 32