Utylizacja krzemionki odpadowej z produkcji kwasu fluorowodorowego.

1993
Autorzy: 
Krysztafkiewicz A., Rager B., Maik M.

Fizykochem. Probl. Mineralurgii [27], 163-178 (1993)