Ekstrakcja cynku(II), żelaza(III) i żelaza(II) z roztworu kwasu solnego

2000
Autorzy: 
Wojtaszak A., Miesiąc I., Szymanowski J.

XXXVII Seminarium Fizykochemiczne Problemy Mineralurgii, Wroclaw 31-37 (2000)