Charakterystyka bentonitów - potencjalnych ekologicznych adsorbentów i wypełniaczy

2002
Autorzy: 
Wieczorek M., Krysztafkiewicz A., Jesionowski T.

Chemia i Inżynieria Ekologiczna 9 (5-6) 667-672 (2002)