Ocena wielkości oddziaływań polimer-napełniacz z wykorzystaniem odwróconej chromatografii gazowej

2003
Autorzy: 
Milczewska K., Voelkel A.

Przemysł Chemiczny, 82 924-926 (2003) IF=0.164