Wpływ komponentów na zawartość wody w paliwach silnikowych

2004
Autorzy: 
Bachan B., Szymanowski J.

PRZEM CHEM 83(6) 281-284 (2004) IF=0.296