Ekstrakcyjny odzysk cynku(II) z roztworów potrawiennych

2005
Autorzy: 
Regel-Rosocka M., Miesiąc I., Szymanowski J.

Przem Chem 84 357-359 (2005) IF=0.256