Technologia wykonania i właściwości kompozytów poliolefin z węglanem wapnia.

2005
Autorzy: 
Sterzynski T., Jakubowska P.

Archiwum Technologii Maszyn i Automatyzacji 25 229-237 (2005)