Wpływ przyśpieszonego starzenia na dynamizm odbarwienia PVC-U przy różnych układach stabilizujących

2006
Autorzy: 
Borowska A., Sterzyński T.

[w:] J.Koszkul �Postęp w przetwórstwie materiałów polimerowych Politechnika Częstochowska, Częstochowa 2006 s. 54-63.