Właściwości adsorpcyjne hydrofobowych ekstrahentów w modelowych binarnych układach ekstrakcyjnych

2006
Autorzy: 
Staszak K., Prochaska K.

PRZEM CHEM 85/8-9 761-763 (2006) IF=0.429