Zastosowanie wybranych parametrów i metody wysokotemperaturowej chromatografii gazowej w identyfikacji podstawowych i bazowych olejów smarowych

2006
Autorzy: 
Voelkel A., Fall J.

PRZEM CHEM 85 671-674 (2006) IF=0.256