Oznaczanie zawartości kwasu askorbinowego w preparatach farmaceutycznych za pomocą spektroskopii w bliskiej podczerwieni

2006
Autorzy: 
Zalewska M., Olszanowski A., Długosz M.

PRZEM CHEM 85(8-9) 691-694 (2006) IF=0.429