A biodegradation study of triethylene glycol monododecyl ether under the conditions of the OECD Screening Test 301E

2008
Autorzy: 
Zgoła-Grześkowiak A., Grześkowiak T., Wyrwas B., Frańska M., Borkowska M., Łukaszewski Z.

Tenside Surfactants Detergents 4 202-207 (2008) IF=0.539