Wytwarzanie zawiesiny flotującej w mieszalniku o niestandardowej geometrii

2011
Autorzy: 
Szaferski W., Broniarz-Press L., Dulska D.

Przemysł Chemiczny, 90(9) (2011) 1686-1688. IF = 0,290