Instytut Technologii i Inżynierii Chemicznej
Instytut Technologii i Inżynierii Chemicznej

 

Dyrektor:

 

dr hab. inż. Krzysztof ALEJSKI, prof. PP
krzysztof.alejski@put.poznan.pl
tel.: 61 665 37 83

 

Z-ca dyrektora:

 

dr hab. inż. Jacek RÓŻAŃSKI
jacek.rozanski@put.poznan.pl
tel.: 61 665 21 47

 

ZAKŁAD CHEMII ORGANICZNEJ

 

Kierownik:

 

prof. dr hab. inż. Adam VOELKEL
adam.voelkel@put.poznan.pl
tel.: 61 665 36 87

 

ZAKŁAD INŻYNIERII I APARATURY CHEMICZNEJ

 

Kierownik:

 

dr hab. inż. Marek OCHOWIAK, prof. PP
marek.ochowiak@put.poznan.pl
tel.: 61 665 27 89

 

ZAKŁAD INŻYNIERII PROCESOWEJ

 

Kierownik:

 

dr hab. inż. Grzegorz MUSIELAK, prof. PP
grzegorz.musielak@put.poznan.pl
tel.: 61 665 36 22

 

ZAKŁAD POLIMERÓW

 

Kierownik:

 

dr hab. inż. Sławomir BORYSIAK, prof. PP
slawomir.borysiak@put.poznan.pl
tel.: 61 665 35 49

 

ZAKŁAD TECHNOLOGII CHEMICZNEJ

 

Kierownik:

 

prof. dr hab. inż. Teofil JESIONOWSKI
teofil.jesionowski@put.poznan.pl
tel.: 61 665 37 20