dr hab. inż. Krzysztof Alejski, prof. PP

Kontakt: 

Kontakt telefoniczny: tel. +48 61 6653718
E-mail: Krzysztof.Alejski [at] put.poznan.pl

Obecnie pełnione funkcje na WTCh: 
Członek Rady Wydziału Technologii Chemicznej
Kolejne etapy rozwoju naukowego: 

1978 - absolwent Wydziału Chemicznego Politechniki Poznańskiej
1986 - doktorat na Wydziale Chemicznym Politechniki Poznańskiej
1999 - habilitacja na Wydziale Inżynierii Chemicznej i Procesowej Politechniki Warszawskiej (25.10.1999 - "Modelowanie dynamiki półkowych kolumn reakcyjno-destylacyjnych")
2005 - stanowisko profesora nadzwyczajnego PP

Zainteresowania naukowe: 

inżynieria reakcji chemicznych
dynamika procesowa

Wykłady: 

Podstawy technologii chemicznej
Inżynieria reaktorów

Pełnione funkcje: 

2005-2008 - Prodziekan ds. Studenckich Wydziału Technologii Chemicznej
2008-2012 - Prodziekan ds. Kształcenia Wydziału Technologii Chemicznej
2012 - 2016 Dziekan Wydziału Technologii Chemicznej
2016 - Kierownik Zakładu Inżynierii Procesowej
2016 - Dziekan Wydziału Technologii Chemicznej

Dodatkowe informacje: 

Promotor 8 prac doktorskich

Publikacje: 

2003