Obrony rozpraw doktorskich
Imię i nazwisko Tytuł rozprawy Streszczenie Recenzje Data obrony
mgr inż.
Damian Kaczmarek
Synteza i właściwości amoniowych cieczy jonowych wykazujących aktywność biologiczną wobec roślin

Recenzja I

19 października
2021

Recenzja II

dr inż.
Katarzyna Jankowska
Immobilized oxidoreductases as tools for decolorization of dyes from aqueous solutions

Recenzja I

21 września
2021

Recenzja II

dr inż.
Małgorzata Graś
Wpływ modyfikacji materiału elektrodowego oraz elektrolitu na parametry pracy anody w ogniwie paliwowym z bezpośrednim utlenianiem borowodorku metalu

Recenzja I

08 lipca
2021

Recenzja II

dr inż.
Agnieszka Garbyelczyk
Wpływ korozji kolektora prądowego na pracę elektrody dodatniej w ogniwie litowo-jonowym

Recenzja I

08 lipca
2021

Recenzja II

dr inż.
Robert Frankowski
Bisfenol A i jego pochodne – źródła emisji, los środowiskowy i podatność biodegradacyjna

Recenzja I

06 lipca
2021

Recenzja II

 

 

Kolejne rozprawy doktorskie wraz z recenzjami są zamieszczane na stronie bip.put.poznan.pl