Praktyki

Studenci Wydziału Technologii Chemicznej studiów stacjonarnych i niestacjonarnych zobowiązani są do odbycia praktyki zawodowej.


Praktyka zawodowa na studiach I stopnia


Technologia Chemiczna studia stacjonarne po 6 semestrze - 6 tygodni
Technologia Chemiczna studia niestacjonarne po 6 semestrze - 4 tygodnie
Technologie Ochrony Środowiska po 6 semestrze - 6 tygodni
Inżynieria Chemiczna i Procesowa po 4 semestrze - 4 tygodnie
Inżynieria Chemiczna i Procesowa po 6 semestrze - 4 tygodnie
Inżynieria Farmaceutyczna


Praktyka zawodowa na studiach II stopnia


Technologia Chemiczna studia stacjonarne po 1 semestrze - 4 tygodnie
Technologia Chemiczna studia niestacjonarne po 2 semestrze - 4 tygodnie
Technologie Ochrony Środowiska po 1 semestrze - 4 tygodnie
Inżynieria Chemiczna i Procesowa po 1 semestrze - 4 tygodnie


Opiekunem praktyk ze strony Wydziału Technologii Chemicznej od 1.09.2020 do 31.08.2024 jest dr Justyna Werner.


Zanim rozpoczniesz praktyki


 • Zapoznaj się z Regulaminem Praktyk:
 •        
  Regulamin Praktyk

 • Zapoznaj się z Ramowym Programem Praktyk dla danego kierunku studiów:
 •                    
  TCh/NTChICiPTOŚIF

 • Familiarize yourself with the apprenticeship framework for your fierld of study:
 •                    
  TCh/NTCh ENICiP ENTOŚ ENIF EN

 • Sprawdź możliwości znalezienia przedsiębiorstwa w celu odbycia praktyki studenckiej:
 • Centrum Praktyk i Karier Studentów i Absolwentów, Inżynier Przyszłości (projekt zakończony), Inżynier Technologii Chemicznej - innowacyjność i doświadczenie (projekt zakończony),
  praktyki i staże w programie Erasmus, inicjatywa własna studenta.

  Współpraca z firmami przy realizacji praktyk

 • Pamiętaj, że maksymalna dzienna norma praktyki wynosi 8 godzin, a tygodniowy wymiar czasu praktyk wynosi maksymalnie 40 godzin,
 • Po przyjęciu na praktykę Praktykant/ka ma obowiązek skontaktować się z Przedsiębiorstwem w celu uzyskania informacji, czy wymagane są badania lekarskie. Przedsiębiorstwo jest zobowiązane wskazać czynniki szkodliwe,
 • Skierowanie na praktyki wystawiane jest przed rozpoczęciem praktyki przez Centrum Praktyk i Karier Studentów i Absolwentów,
 • Studenci Wydziału Technologii Chemicznej potrzebują zgody Opiekuna praktyk (dr Justyna Werner) na odbycie praktyki w danym przedsiębiorstwie (podpis na skierowaniu na praktyki),
 • Każdy student udający się na praktykę w terminie 1.07-30.09 br. jest ubezpieczony od NNW oraz posiada ubezpieczenie OC,
 • Czas oczekiwania na podpisanie umowy trójstronnej (pomiędzy Praktykantem/ką, Uczelnią a Przedsiębiorstwem) może wynosić do 14 dni,
 • Nie ma możliwości wystawienia umowy trójstronnej po rozpoczęciu praktyki, w trakcie jej trwania lub po jej zakończeniu.

 • Dokumenty niezbędne do rozpoczęcia praktyk


 • Wstępna zgoda przyjęcia studenta na praktykę (załącznik 1),
 • Skierowanie (podpisane przez Praktykanta/kę, Opiekuna praktyk ze strony Wydziału, Opiekuna praktyk ze strony Przedsiębiorstwa),
 • Umowa trójstronna (3 egzemplarze),
 • Plan praktyk (3 egzemplarze).

 • Dokumenty poświadczające zaliczenie praktyk


  Warunkiem zaliczenia praktyk jest dostarczenie do dziekanatu WTCh do dnia 30 września br. oryginalnych dokumentów:

 • zaświadczenie z odbycia praktyk (załącznik 2) z pieczątką przedsiębiorstwa i podpisem Opiekuna praktyk ze strony przedsiębiorstwa,
 • sprawozdanie z przebiegu praktyk (załącznik 3) z pieczątką przedsiębiorstwa i podpisem Opiekuna ze strony przedsiębiorstwa (każdy tydzień praktyk powinien być opisany na osobnym arkuszu),
 • ankieta (załącznik 4).

 • Zmiany terminu i formy praktyk


  Do zaliczenia praktyk w innym terminie lub w alternatywnej wymagana jest zgoda Pani Prodziekan ds. Studenckich. Podanie o wykonanie praktyk w innym terminie (załącznik 5) lub podanie o alternatywne zaliczenie praktyk (załącznik 6) proszę przesyłać do Opiekuna praktyk - dr Justyna Werner (skan mailem) lub dostarczyć osobiście do dziekanatu WTCh.

  Ważne, aby podania do rozpatrzenia tytułowane były do:
  Prodziekan ds. studenckich - dr hab. inż. Agnieszka Zgoła-Grześkowiak, prof. PP.


  Zaliczenie praktyk na podstawie umowy o pracę / umowy zlecenie / stażu / wolontariatu


 • Kserokopia umowy o pracę lub innej,
 • Zakres obowiązków (jeśli nie podano w umowie) z pieczątką przedsiębiorstwa i podpisem pracodawcy (obowiązki powinny pokrywać się z ramowym programem praktyk dla danego kierunku studiów),
 • Podanie o alternatywne zaliczenie praktyk (załącznik 6).

 • Pytania dotyczące praktyk, na które odpowiedzi nie ma na stronie proszę kierować do Opiekuna praktyk
  (justyna.werner@put.poznan.pl)


  Załączniki

                                 
  Załącznik 1Załącznik 2Załącznik 3
  Załącznik 4Załącznik 5Załącznik 6