Rada Wydziału

Skład Rady Wydziału w roku akademickimi 2018/2019 (stan na 20.12.2018)

1. dr hab. inż. Krzysztof Alejski, prof. nadzw.
2. dr hab. inż. Ewa Kaczorek, prof. nadzw.
3. dr hab. inż. Grzegorz Musielak, prof. nadzw.
4. dr hab. inż. Mariusz Ślachciński
5. prof. dr hab. inż. Ewa Andrzejewska
6. prof. dr hab. Elżbieta Frąckowiak
7. prof. dr hab. inż. Teofil Jesionowski
8. prof. dr hab. Andrzej Lewandowski
9. prof. dr hab. inż. Juliusz Pernak–przedst. NSZZ „S”
10. prof. dr hab. inż. Krystyna Prochaska
11. prof. dr hab. inż. Adam Voelkel
12. dr hab. inż. Katarzyna Bielicka-Daszkiewicz
13. dr hab. inż. Mariusz Bogacki
14. dr hab. inż. Sławomir Borysiak
15. dr hab. inż. Filip Ciesielczyk
16. dr hab. inż. Łukasz Chrzanowski
17. dr hab. inż. Magdalena Frańska
18. dr hab. Maciej Galiński
19. dr hab. Piotr Krawczyk
20. dr hab. inż. Grzegorz Lota
21. dr hab. inż. Katarzyna Materna
22. dr hab. inż. Grzegorz Milczarek, prof. nadzw.
23. dr hab. inż. Kasylda Milczewska
24. dr hab. Michał Moritz
25. dr hab. inż. Marek Ochowiak
26. dr hab. Małgorzata Osińska
27. dr hab. inż. Dominik Paukszta
28. dr hab. inż. Magdalena Regel-Rosocka
29. dr hab. inż. Jacek Różański
30. dr hab. inż. Andrzej Rybicki
31. dr hab. Andrzej Skrzypczak
32. dr hab. inż. Katarzyna Staszak
33. dr hab. inż. Izabela Stępniak
34. dr hab. inż. Beata Strzemiecka
35. dr hab. inż. Agnieszka Świderska-Mocek
36. dr hab. inż. Karolina Wieszczycka
37. dr hab. inż. Szymon Woziwodzki
38. dr hab. inż. Bogdan Wyrwas
39. dr hab. inż. Joanna Zembrzuska
40. dr hab. inż. Agnieszka Zgoła-Grześkowiak
41. dr inż. Łukasz Klapiszewski
42. dr inż. Arkadiusz Kloziński
43. dr inż. Piotr Mitkowski - przedst. ZNP
44. dr inż. Anna Parus
45. dr inż. Paula Ratajczak
46. dr inż. Tomasz Rębiś
47. dr inż. Katarzyna Siwińska-Ciesielczyk
48. dr inż. Maciej Staszak
49. dr inż. Waldemar Szaferski
50. dr inż. Andrzej Szymański
51. dr inż. Monika Zielińska
52. mgr Małgorzata Knaś
53. mgr inż. Robert Rydlichowski
54. mgr inż. Damian Kaczmarek
55. Daria Cieślak
56. Agata Czarnecka
57. Aleksandra Czerwińska
58. Marietta Grajewska
59. Joanna Gruszczyńska
60. Małgorzata Jackowska
61. Alicja Kowal
62. Bartosz Kwapisz
63. Maciej Łojko
64. Joanna Radosz
65. inż. Dominika Tubacka
66. inż. Martyna Walaszczyk

ZAPROSZENI GOŚCIE
1. dr Tomasz Śliwa