Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr inż. Marcina Wysokowskiego

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr inż. Marcina Wysokowskiego
na temat: „Development of novel inorganic-organic chitin-based materials obtained under extreme biomimetic conditions”

odbyła się w dniu 16 stycznia 2016 r. (wtorek) o godz.11:30
w sali 101, I piętro Centrum Dydaktycznego Wydziału Technologii Chemicznej Politechniki Poznańskiej,
ul. Berdychowo 4 w Poznaniu.

Rada Wydziału nadała stopień doktora nauk chemicznych w zakresie technologii chemicznej.

Promotor: prof. dr hab. inż. Teofil Jesionowski
Kopromotor: Prof. Dr. rer. nat. habil Hermann Ehrlich