dr inż. Marcin Wysokowski laureatem Programu START 2017

Fundacja na rzecz Nauki Polskiej po raz 25. przyznała stypendia START dla najzdolniejszych młodych naukowców z całej Polski. W tym roku otrzyma je 100 młodych badaczy, wśród nich pracownik Zakładu Technologii Chemicznej dr inż. Marcinowi Wysokowski. Lista laureatów znajduje się pod linkiem:

www.fnp.org.pl/laureaci-start-2017/

Serdecznie gratulujemy!