Informacje o legitymacji studenckiej (ELS) dla studentów I-roku

Elektroniczna Legitymacja Studencka (ELS)

Dowód wpłaty w wysokości 22,00 PLN za ELS należy przesłać do 11 września 2020 r. (piątek) na adres mailowy: office_dctf@put.poznan.pl

 

Dane do przelewu:

Politechnika Poznańska

Wydział Technologii Chemicznej

Nr konta: 84 1090 1362 0000 0001 0343 7724

Kwota: 22 PLN

Tytułem: ELS <imię i nazwisko>

 

Osoby, które posiadają ELS wystawioną przez Politechnikę Poznańską, proszone są o wstrzymanie się z wnoszeniem opłaty i kontakt z dziekanatem na ww. adres e-mail.