dr hab. inż. Łukasz Klapiszewski laureatem nagrody Prezesa Rady Ministrów w roku 2020