Nagroda dla mgr inż. Macieja Tobisa

Doktorant naszego Wydziału, mgr inż. Maciej Tobis otrzymał II miejsce wśród nagrodzonych prac w konkursie na wyróżniającą się pracę dyplomową w 2020 r.
Promotorem pracy magisterskiej była dr inż. B. Górska.
Link z listą laureatów znajduje się poniżej
http://not.poznan.pl/images/wykaz_2020.pdf

Gratulujemy!