dr hab. inż. Jacek Różański

Jacek Różański
Kontakt: 

tel. 61 665-2147
jacek.rozanski [at] put.poznan.pl

Zastępca Dyrektora Instytutu Technologii i Inżynierii Chemicznej od 01.09.2016

Kolejne etapy rozwoju naukowego: 

11.12.2015 habilitacja na Wydziale Inżynierii Chemicznej i Ochrony Środowiska Politechniki Łódzkiej

Obecnie pełnione funkcje na WTCh: 
Członek Rady Wydziału Technologii Chemicznej
Publikacje: 

2013

2012

2008

2007

2006

1999