prof. dr hab. inż. Ewa Andrzejewska, prof. zwycz.

Kontakt: 

Kontakt telefoniczny: +48 61 6653637
E-mail: Ewa.Andrzejewska [at] put.poznan.pl

Kolejne etapy rozwoju naukowego: 

1973 - absolwent Wydziału Chemicznego Politechniki Poznańskiej
1981 - doktorat na Wydziale Chemii UAM w Poznaniu
1998 - habilitacja na Wydziale Technologii Chemicznej Politechniki Poznańskiej
2001 - profesor nadzwyczajny Politechniki Poznańskiej
2010 - nominacja profesorska (07.10.2010)
2014 - profesor zwyczajny w Politechnice Poznańskiej (01.11.2014)

Zainteresowania naukowe: 

właściwości fizyczne i chemiczne monomerów i polimerów
fotochemia
fotopolimeryzacja
chemia polimerów

Wykłady: 

Chemia polimerów
Polimery a środowisko
Polimery biodegradowalne
Fotopolimeryzacja i fotochemia polimerów
Technologia polimerów

Pełnione funkcje: 

1999-2005 - Prodziekan ds. Kształcenia Wydziału Technologii Chemicznej
2008 - Kierownik Zakładu Polimerów

Dodatkowe informacje: 

Kierownik problemów badawczych (bw, ds, granty KBN, NCBiR, NCN)
Promotor 9 prac doktorskich zakończonych nadaniem stopnia doktora nauk chemicznych w zakresie technologii chemicznej

Publikacje: 

2019

2013

2009

2007

2005

2002

1999

1995