prof. dr hab. Elżbieta Frąckowiak, prof. PP

Profesor Elżbieta Frąckowiak

Podczas 129. sesji Zgromadzenia Ogólnego PAN w dniu 23 kwietnia 2015 r. członkowie Polskiej Akademii Nauk dokonali wyboru wiceprezesów PAN na kadencję 2015-2018.

Na funkcję wiceprezesów wybrani zostali:
prof. Stanisław Czuczwar, czł. koresp. PAN z Wydziału V Nauk Medycznych PAN,
prof. Elżbieta Frąckowiak, czł. koresp. PAN z Wydziału IV Nauk Technicznych PAN,
prof. Edward Nęcka, czł. rzecz. PAN z Wydziału I Nauk Humanistycznych i Społecznych PAN oraz
prof. dr hab. Paweł Rowiński, czł. koresp. PAN z Wydziału Nauk Ścisłych i Nauk o Ziemi PAN.

Zgromadzenie Ogólne Polskiej Akademii Nauk w dniu 23 maja 2013 roku wybrało profesor Elżbietę Frąckowiak członkiem korespondentem PAN w naukach technicznych.Rada Fundacji na rzecz Nauki Polskiej po raz dwudziesty wyłoniła laureatów Nagrody FNP, przyznawanej za wybitne osiągnięcia i odkrycia naukowe w czterech obszarach nauki.
Od 2011 roku są to:

 • nauki humanistyczne i społeczne,
 • nauki o życiu i o Ziemi,
 • nauki matematyczno-fizyczne i inżynierskie
 • oraz nauki chemiczne i o materiałach. Wśród czterech laureatów Nagrody FNP w 2011 r. jest w obszarze nauk chemicznych i o materiałach:prof. dr hab. Elżbieta Frąckowiak z Wydziału Technologii Chemicznej Politechniki Poznańskiej za badania nad nowymi materiałami i kompozytami węglowymi i ich wykorzystanie do elektrochemicznego magazynowania i konwersji energii.
  Uroczystość wręczenia Nagród laureatom odbędzie się 7 grudnia br. na Zamku Królewskim w Warszawie.
  GRATULUJEMY!Fundacja na rzecz Nauki Polskiej.
 • Kontakt: 

  Kontakt telefoniczny: tel. +48 61 6653632
  E-mail: Elzbieta.Frackowiak [at] put.poznan.pl

  Kolejne etapy rozwoju naukowego: 

  1972 - absolwent Wydziału Matematyki, Fizyki i Chemii UAM w Poznaniu, kierunek: chemia
  1988 - doktorat na Wydziale Technologii Chemicznej Politechniki Poznańskiej
  2000 - habilitacja na Wydziale Technologii Chemicznej Politechniki Poznańskiej
  2003 - mianowanie na stanowisko profesora nadzwyczajnego Politechniki Poznańskiej
  2007 - tytuł naukowy profesora (22.01.2007)
  2010 - mianowanie na stanowisko profesora zwyczajnego w Politechnice Poznańskiej
  2013 - członek korespondent Polskiej Akademii Nauk
  2014 - Fellow of the Royal Society of Chemistry

  Zainteresowania naukowe: 

  Superkondensatory
  Materiały elektrodowe dla ogniw i akumulatorów
  Procesy interkalacji, insercji i sorpcji
  Nanorurki węglowe i ich nanokompozyty z polimerami przewodzącymi
  Ogniwa paliwowe, magazynowanie wodoru
  Superkondensatory

  Wykłady: 

  Technologia chemicznych źródeł prądu
  Konstrukcja chemicznych źródeł prądu
  Ogniwa w środowisku aprotycznym
  Ekologiczne aspekty energetyki
  Inżynieria środowiska
  Zjawiska powierzchniowe i kataliza
  Najnowsze osiągnięcia w dziedzinie chemii (dla słuchaczy studiów doktoranckich)
  Promotor 70 prac magisterskich/inżynierskich
  Promotor 10 prac doktorskich

  Pełnione funkcje: 

  Kierownik Zakładu Elektrochemii Stosowanej od 01.09.2016
  2009 Koordynator Wydziałowy program LLP ERASMUS

  Dodatkowe informacje: 

  Współpraca naukowa z Centralnym Laboratorium Akumulatorów i Ogniw w Poznaniu, Oddziałem Instytutu Metali Nieżelaznych w Gliwicach
  Współpraca naukowa z ośrodkiem CNRS w Orleanie - Francja
  Współpraca naukowa z ośrodkiem CNRS w Mulhouse - Francja
  Współpraca naukowa z ośrodkiem INCAR w Oviedo - Hiszpania
  Przewodnicząca Międzynarodowego Sympozjum ISIC 12 - Poznań, 1-5.06.2003
  Koordynator NATO Science for Peace Programme SfP 973849 CARBON1999-2005
  Członek International Advisory Board of Conferences - ISIC14 (2007), ISIC15 (2009), Carbon 2008, Carbon 2009, CESEP 2007, CESEP 2009, ICAC 2010
  Organizator sesji-Advanced Automotive Batteries &EC Capacitor, Long Beach, USA, 2009
  Organizator sesji-Advanced Automotive Batteries &EC Capacitor, Orlando, USA, 2010
  Członek International Advisory Board of "Energy & Environmental Science" od 2008
  Editor-in-Chief : The Open Electrochemistry Journal od 2009
  Przewodnicząca Sekcji 3 : Electrochemical Energy Conversion and Storage - International Society of Electrochemistry 2009-2014

  Publikacje: 

  2018

  2014

  2013

  2010

  2009

  2006

  2005

  2004

  2003

  2002

  2001

  2000

  1999

  1996

  1995

  1994

  1993