dr hab. inż. Grzegorz Musielak, prof. PP

Kontakt: 

Kontakt telefoniczny: tel. +48 61 6653690 lub +48 61 6653698
E-mail: Grzegorz.Musielak [at] put.poznan.pl

Obecnie pełnione funkcje na WTCh: 
Prodziekan
Członek Rady Wydziału Technologii Chemicznej
Wydziałowy zespół ds. zapewnenia jakości kształcenia: członek
Kolejne etapy rozwoju naukowego: 

1984 - absolwent Wydziału Budowy Maszyn Politechniki Poznańskiej
1990 - doktorat w Instytucie Podstawowych Problemów Techniki PAN w Warszawie
2005 - habilitacja na Wydziale Inżynierii Chemicznej i Procesowej Politechniki Łódzkiej
2010 - profesor nadzwyczajny Politechniki Poznańskiej (01.12.2010)

Zainteresowania naukowe: 

mechanika i termomechanika materiałów porowatych
inżynieria chemiczna
termodynamika materiałów suszonych
sedymentacja zawiesin i konsolidacja osadów

Wykłady: 

Modelowanie procesów transportu
Termodynamika techniczna i chemiczna
Podstawy inżynierii chemicznej i procesowej

Pełnione funkcje: 

Pracownik Zakładu Inżynierii Procesowej

Dodatkowe informacje: 

nagroda Ministra Edukacji Narodowej i Sportu (1997 - zespołowa)
Autor i wsółautor publikacji w recenzowanych czasopismach, w większości w obiegu międzynarodowym

Publikacje: 

2010

2002

1999

1997