dr hab. inż. Magdalena Regel-Rosocka, prof. PP

dr inż. Magdalena Regel-Rosocka

Nadanie w dniu 05.07.2016 r. przez Radę Wydziału Technologii Chemicznej Politechniki Poznańskiej stopnia doktora habilitowanego nauk chemicznych w zakresie technologii chemicznej.

Kontakt: 

tel. 61 665-3771

Publikacje: 

2006

2004

2003