Dynamika kolumn reakcyjno-destylacyjnych.

1995
Autorzy: 
Alejski K.

Mat. XV Konf. Inż. Chem. Proces., [3], 173-176 (1995)